wew-13

Niektóre z usług Koparko-ładowarką:
– roboty drogowe związane z przygotowaniem terenu pod budowę: domów, hal, magazynów
– niwelacja terenów planowanie przestrzeni wokół budynków
– wykopy pod przyłącza wod-kan-gaz.
– wykopy pod szamba, oczyszczalnie, baseny
– załadunek i rozładunek ziemi, kruszywa, czarnoziemu
– korytowanie pod drogi i kostkę brukową
– rozładunek i załadunek na paletach
– rozbiórka i burzenie budynków i inne prace ziemne
– skarpowanie
– wykopy pod fundamenty, oczka wodne i stawy
– zdejmowanie warstwy humusowej, korytowanie dróg
– rozbiórki i wyburzenia obiektów przy użyciu młota hydraulicznego.
– prace ziemne

Roboty ziemne typu wykopy pod fundamenty, zbiorniki wodne, wałowanie podłoża – to prace, do których JCB 3CX jest stworzona.
Mała łyżka tylna umieszczona na bardzo funkcjonalnym, hydraulicznym ramieniu teleskopowym daje kolejne, ogromne możliwości prowadzenia trudnych wykopów i prac ziemnych.